RioCoffee

Hỗ trợ trực tuyến

Video

Xem thêm

Nhân Arabica 18 chế biến ươt

Giá bán: 83,000 VNÐ

Tình trạng: Còn hàng

Cà phê Arabica chế biến ướt – sàng 18 - Ẩm độ: 12% (13o7) - Tỷ lệ tạp: tối đa 0,1% - Tỷ lệ đen: tối đa 0,1% - Tỷ lệ vỡ: tối đa 1% - Tỷ lệ trên sàn: ≥ 90%/sàn 18 - Thử nếm: không bị lỗi Chi tiết: Các chỉ tiêu cụ thể: - Ẩm độ: 12% (tương đương 13o7) - Tỷ lệ tạp: tối đa 0,1% - Tỷ lệ đen: tối đa 0,1% - Tỷ lệ vỡ: tối đa 1% - Tỷ lệ trên sàn: ≥ 90%/sàng 18 - Thử nếm: không bị lỗi - Quy cách đóng bao: 60kg/bao – bao đay A - Số lượng: 19,2 tấn/cont - Vùng xuất xứ: Vùng cao/vùng thấp - Giá: thỏa thuận - Thời gian giao hàng: thỏa thuận - Trừ lùi: thỏa thuận