RioCoffee

Hỗ trợ trực tuyến

Video

Xem thêm

Nhân Arabica 16 chế biến ướt

Giá bán: 65,000 VNÐ

Tình trạng: Còn hàng

Cà phê nhân Arabica chế biến ướt – sàng 16 - Ẩm độ: 12% (tương đương 13o7) - Tỷ lệ tạp: tối đa 0,1% - Tỷ lệ đen: tối đa 0,1% - Tỷ lệ vỡ: tối đa 1.5% - Tỷ lệ trên sàn: ≥ 90%/sàn 16 - Thử nếm: không bị lỗi Chi tiết: Các chỉ tiêu cụ thể: - Ẩm độ: 12% (tương đương 13o7) - Tỷ lệ tạp: tối đa 0,1% - Tỷ lệ đen: tối đa 0,1% - Tỷ lệ vỡ: tối đa 1.5% - Tỷ lệ trên sàn: ≥ 90%/sàng 16